Tytuł projektu

Rozwój konkurencyjności firmy poprzez automatyzacje procesów produkcji obróbki kamienia.


W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent zautomatyzuje kluczowe procesy wytwórcze w swoim zakładzie co przełoży się na wdrożenie w jego działalności innowacyjnych procesów celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Projekt zakłada realizację następujących etapów:

  1. zakup automatycznego ciągu technologicznego do łupania granitu,
  2. zakup trzech nowoczesnych pił zawierających rozwiązania z zakresu automatyzacji takie jak; CNC czy oprogramowanie CAD.
 Podjęte działania pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych firmy i produkowanie wyrobów lepszej jakości. Planowane do zakupu środki trwałe pozwolą na dokonanie rewolucji w działalności firmy poprzez automatyzacje procesów, szczególnie za pomocą ciągu technologicznego do łupania granitu, który zastąpi kilka niezależnych stanowisk pracy. Głównym zadaniem automatycznego ciągu technologicznego jest wykluczenie ciężkiej pracy ręcznej wykonywanej przy operacjach podawania i odbierania materiału oraz cięcie kamienia o określonych kształtach. Linia do łupania kamienia pozwoli w pełni zautomatyzować produkcję: kostki rzędowej, palisad,kamienia cięto-łupanego, elementów cięto łupanych itp. Dodatkowo pozwoli na wprowadzenie produktów, które są już produkowane tylko,że teraz będą one wyższej jakości. Zakup automatycznych pił spowoduje, że firma będzie mogła sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom, odpowiadając na nowe potrzeby rynku. Regionalnie ważnym aspektem jest fakt, iż region wałbrzyski jest historycznie znanym regionem wydobycia i przetwarzania kamienia, w tym również granitu. Z powodu swoich właściwości estetycznych i trwałości, wyroby z granitu znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak budownictwo, architektura krajobrazu, rzeźbiarstwo i inne a obecny rozwój gospodarczy i liczne przedsięwzięcia infrastrukturalne stale wpływają na to rosnące zapotrzebowanie wyrobów granitowych. Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie działalności Firmy, uzyskanie wzrostu przychodów i wzrostu konkurencyjności. Wnioskodawca wzmocni swoją pozycję rynkową. Implementacja rozwiązania wpłynie pozytywnie na środowisko, ponieważ wdrażana technologia zużywać będzie mniej energii elektrycznej ( linia do łupania) i mniej wody (piły automatyczne) względem obecnie stosowanych w firmie rozwiązań, powstałe w wyniku produkcji odpady będą miały dalsze zastosowanie produkcyjne. Nie bez znaczenia jest fakt redukcji błędów w procesie produkcji możliwe dzięki nowoczesnym przedmiotowym urządzeniom. Celem głównym projektu jest więc realizacja przez Beneficjenta jako małego podmiotu gospodarczego z produkcyjnego sektora gospodarczego chcącego rozwijać się w kierunku wdrażania w firmie rozwiązań bardziej bezpiecznych, wydajnych i przyjaznych środowisku inwestycji polegającej na automatyzacji procesów produkcyjnych dzięki, którym zwiększy on swoją konkurencyjność na rynku co przyczyni się do transformacji regionu.

Wartość projektu: 4 770 464,93 PLNDofinansowanie: 2 146 709,22 PLN